mu88 casino

接待离开东和茶叶!
客服德律风:020-81544307
 • 天下加盟店招商正式开启
 • 老茶收受接管 一步到位
更多信息>

东和指数

DONGHE EXPONENT

品名 东和芳村价 升跌 升跌幅 年份 规格 更新时候
  • 2201 大益佳构孔雀 ¥11.5万 降¥1000 ↓  0.9% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-29
  • 2401 龙腾乱世 ¥21500 降¥500 ↓  2.3% 2024年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-29
  • 2201 古韵金香 ¥56500 升¥1000 ↑  1.8% 2022年 357克/片 7片/提 4提/件 2025-01-28
  • 2201 北国秋韵 ¥7500 升¥200 ↑  2.7% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-28
  • 2301 印象版纳七子饼茶 ¥19000 升¥500 ↑  2.7% 2023年 357克/片 7片/提 4提/件 2025-01-28
  • 2301 7542 ¥22000 升¥500 ↑  2.3% 2023年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-28
  • 2301 7542十大哥店特藏版 ¥30000 升¥1000 ↑  3.4% 2023年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-28
  • 2301 8582 ¥3800 升¥100 ↑  2.7% 2023年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-26
  • 2201 乔木圆茶 ¥17800 降¥700 ↓  3.8% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-21
  • 2201 瑞虎呈祥(散提) ¥12500 降¥1000 ↓  7.4% 2022年 357克/片 7片/提 2025-01-20
  • 2301 宝兔迎财 ¥9200 降¥300 ↓  3.2% 2023年 357克/片 7片/提 4提/件 2025-01-20
  • 2201 7542 ¥10000 降¥500 ↓  4.8% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-18
  • 2201 银大益 ¥18000 降¥500 ↓  2.7% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-13
  • 2301 飞天颂 ¥7200 降¥200 ↓  2.7% 2023年 999克/片/盒 2025-01-13
  • 2301 红玉 ¥2100 降¥100 ↓  4.5% 2023年 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 2025-01-13
  • 2201 7582 ¥4500 降¥300 ↓  6.3% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-12
  • 2201 龙柱圆茶生茶 ¥7500 降¥300 ↓  3.8% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-09
  • 2201 瑞虎呈祥(散片) ¥2000 降¥200 ↓  9.1% 2022年 357克/片 2024-12-15
  • 2201 国学 ¥17500 降¥500 ↓  2.8% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2024-12-10
  • 2201 天姿国色 ¥3600 降¥200 ↓  5.3% 2022年 357克/片 7片/提 2提/件 2024-11-23
  • 2301 7572 ¥3150 升¥100 ↑  3.3% 2023年 357克/片 7片/提 6提/件 2024-11-20
  • 2301 大益红 ¥3800 升¥150 ↑  4.1% 2023年 357克/片 7片/提 6提/件 2024-09-04
  • 2201 玉露滋润 ¥2550 升¥100 ↑  4.1% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2024-09-04
  • 2201 7572 ¥3500 升¥150 ↑  4.5% 2022年 357克/片 7片/提 6提/件 2024-06-07
  • 2201 7562砖 ¥1700 降¥100 ↓  5.6% 2022年 250克/片 40片/件 2024-06-01
  • 2201 甲级沱茶 ¥2050 降¥150 ↓  6.8% 2022年 100克/沱 5沱/条 6条/盒 4盒/件 2024-05-27
  • 1901 南山雪印(茶博会版) ¥15000 升¥1500 ↑  11.1% 2019年 357克/片 7片/提 2025-01-27
  • 1901 南山雪印(传统版) ¥16000 升¥1000 ↑  6.7% 2019年 357克/片 7片/提 2025-01-27
  • 2101 金色韵象 ¥44000 降¥1000 ↓  2.2% 2021年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-26
  • 1901 平地韵象(生) ¥42000 降¥2000 ↓  4.5% 2019年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-25
  • 901 7542 ¥54000 降¥2000 ↓  3.6% 2009年 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱) 2025-01-24
  • 201 岩韵 ¥76000 降¥2000 ↓  2.6% 2012年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-24
  • 2001 群峰之上(散提) ¥10.2万 降¥2000 ↓  1.9% 2020年 357克/片 7片/提 2025-01-23
  • 001 孔雀沱茶 ¥19000 降¥1000 ↓  5% 2010年 250克/个 24个/件 2025-01-21
  • 901 孔雀沱茶 ¥48000 降¥1500 ↓  3% 2009年 250克/沱 4沱/条 10条/件 2025-01-21
  • 1801 七星千羽孔雀 ¥24.5万 降¥5000 ↓  2% 2018年 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 2025-01-20
  • 1801 七星千羽孔雀(散提) ¥41000 降¥1000 ↓  2.4% 2018年 357克/片 7片/提(竹壳) 2025-01-20
  • 1601 群峰之上 ¥40000 降¥2000 ↓  4.8% 2016年 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) 2025-01-20
  • 1401 易武正山 ¥9000 降¥500 ↓  5.3% 2014年 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) 2025-01-19
  • 1401 典范红丝带7432 ¥8000 降¥500 ↓  5.9% 2014年 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 2025-01-19
  • 1801 乱世长安+长安印象(生熟套装) ¥67000 降¥3000 ↓  4.3% 2018年 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 2025-01-19
  • 1601 8582 ¥7500 降¥500 ↓  6.3% 2016年 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 2025-01-19
  • 101 越陈越香 保藏版 ¥22000 降¥3000 ↓  12% 2011年 357克/饼 7片/提 6提/件 2025-01-19
  • 101 九二方砖100克生茶 ¥21500 降¥1500 ↓  6.5% 2011年 100克/片 120片/件 2025-01-19
  • 801 陈年谷花(秋香) ¥46000 降¥2000 ↓  4.2% 2008年 500克/片 5片/提 6提/件 2025-01-17
  • 001 7452 ¥5500 升¥300 ↑  5.8% 2010年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-16
  • 2001 桑田(散提) ¥20000 降¥500 ↓  2.4% 2020年 357克/片 7片/提 2025-01-16
  • 201 红韵圆茶 ¥5000 降¥700 ↓  12.3% 2012年 100克/片 5片/盒 24盒/件 2025-01-16
  • 1701 星耀亚洲(熟) ¥2800 降¥200 ↓  6.7% 2017年 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) 2025-01-14
  • 1501 陈韵青饼 ¥6000 降¥500 ↓  7.7% 2015年 357克/片 7片/提 4提/件 2025-01-14
  • 1301 金针白莲 ¥9100 降¥500 ↓  5.2% 2013年 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 2025-01-14
  • 1901 传心 ¥10500 降¥1500 ↓  12.5% 2019年 357克/片 7片/提 4提/件 2025-01-14
  • 701 7592 ¥8000 降¥200 ↓  2.4% 2007年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-14
  • 701 8592 ¥7000 升¥200 ↑  2.9% 2007年 357克/片 7片/提 6提/件 2022-05-26
  • 701 越陈越香 ¥8500 降¥200 ↓  2.3% 2007年 400克/片 7片/提 6提/件 2025-01-14
  • 701 0782 ¥7000 降¥300 ↓  4.1% 2007年 357克/片 7片/提 6提/件 2025-01-14
  • 601 大益菩提缘 ¥10.5万 降¥5000 ↓  4.5% 2006年 1000克/片 12片/件 2025-01-29
  • 2003年 班章乔木生态沱茶200克 ¥280万 降¥10万 ↓  3.4% 2003年 200克/个 5个/条 30条/件 2025-01-21
  • 2003年 班章四星青饼 ¥56万 降¥40000 ↓  6.7% 2003年 400克/片 7片/提 2025-01-21
  • 401 紫大益8052 ¥75万 降¥30000 ↓  3.8% 2004年 400克/片 7片/提 12提/件 2025-01-20
  • 501 7542白布条 ¥62万 降¥20000 ↓  3.1% 2005年 357克/片 7片/提 12提/件 2025-01-20
  • 2000年 无R红大益7542 TSE版 ¥108万 降¥70000 ↓  6.1% 2000年 357克/片 7片/提 12提/件 2025-01-20
  • 2002年 936 357克青饼 ¥35万 降¥10000 ↓  2.8% 2002年 357克/片 7片/提 12提/件 2025-01-20
  • 602/603 8582 ¥34000 降¥2000 ↓  5.6% 2006年 357克/片 7片/提 12提/件 2025-01-19
  • 602 7532 ¥25000 降¥3000 ↓  10.7% 2006年 357克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
  • 601 象山青饼 ¥50000 降¥5000 ↓  9.1% 2006年 400克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
  • 603 0622 ¥31000 降¥3000 ↓  8.8% 2006年 400克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
  • 601 易武正山 ¥35万 降¥10000 ↓  2.8% 2006年 400克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
  • 601 7742越陈越香 ¥17万 降¥10000 ↓  5.6% 2006年 357克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
  • 06年 大益韵象礼茶(五韵) ¥95000 降¥5000 ↓  5% 2006年 500克/片 5片/提 8提/件 2025-01-13
  • 601 圣茶之旅青饼 ¥80000 降¥7000 ↓  8% 2006年 400克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
  • 601 典范66青饼 ¥10万 降¥5000 ↓  4.8% 2006年 660克/片 6片/提 8提/件 2025-01-13
  • 601 班章无机普饼 ¥43万 降¥20000 ↓  4.4% 2006年 400克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) 2025-01-13
  • 601 银孔雀 ¥55000 降¥3000 ↓  5.2% 2006年 250克/片 5片/提 16提/件 2025-01-13
  • 602 圣茶之旅青饼 ¥83000 降¥2000 ↓  2.4% 2006年 400克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
  • 601 8582 ¥53000 降¥2000 ↓  3.6% 2006年 357克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
  • 601 7432 ¥60000 降¥2000 ↓  3.2% 2006年 357克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
  • 601 0622 200克 ¥20000 降¥500 ↓  2.4% 2006年 200克/片 5片/提 20提/件 2025-01-13
  • 601 班章无机贡饼200克 ¥14万 降¥5000 ↓  3.4% 2006年 200克/片 5片/提 16提/件 2025-01-13
  • 601 布朗孔雀饼茶200克 ¥30万 降¥20000 ↓  6.3% 2006年 200克/片 5片/提 16提/件 2025-01-13
  • 601 勐海之星200克 ¥25000 降¥1000 ↓  3.8% 2006年 200克/片 5片/提 16提/件 2025-01-13
  • 601 味最酽青饼200克 ¥20000 降¥2000 ↓  9.1% 2006年 200克/片 5片/提 20提/件 2025-01-13
  • 601 味最酽普饼200克 ¥11000 降¥1000 ↓  8.3% 2006年 200克/片 5片/提 20提/件 2025-01-13
  • 601 宫庭青饼250克 ¥17000 降¥500 ↓  2.9% 2006年 250克/片 5片/提 16提/件 2025-01-13
  • 601 金孔雀普饼250克 ¥30000 降¥4000 ↓  11.8% 2006年 250克/片 5片/提 16提/件 2025-01-13
  • 601 味最酽普饼400克 ¥23000 降¥2000 ↓  8% 2006年 400克/片 7片/提 12提/件 2025-01-13
更多新品>

新操行情

NEW PRODUCT QUOTATION

超市批发

SUPERMARKET RETAIL

更多信息>

茶叶掮主人

THE BROKER

更多资讯>

茶叶资讯

TEA INFORMATION

更多报价>

逐日报价

DAILY QUOTE

11554 位茶友阅读过该文章 更新时候:2021-11-02 02:55:27
8599 位茶友阅读过该文章 更新时候:2021-10-25 02:16:27
5836 位茶友阅读过该文章 更新时候:2021-10-19 02:11:33
更多批评>

茶友热评

TEA LOVERS BUZZ

mu88 casinoLiên kết đăng nhập
茶友尤二
品德:91分 性价比:98分 保藏代价:93分
跌没了
mu88 casinoLiên kết đăng nhập
广东省茶友秦杰
品德:99分 性价比:99分 保藏代价:99分
班章拼南糯古树,性价比最高的大益班章生茶,香气最怪异的大益生茶,一泡挡住明白菜
mu88 casinoLiên kết đăng nhập
茶友周杰
品德:94分 性价比:96分 保藏代价:100分
不错 会涨
mu88 casinoLiên kết đăng nhập
茶友孙娟
品德:100分 性价比:100分 保藏代价:100分
太喜好了

客服德律风

020-81544307

德律风客服办事时候:10:00-18:30
网上客服办事时候:9:00-24:00

老手上路
订购体例
售货体例
配送撑持
付出体例申明
办事保障
专业办事
品质保障
接洽咱们
网站毛病
赞扬倡议
扫码存眷咱们
获得最新信息
fun88 wtf qh88 m88 cá cược trực tuyến fb88hi 12bet the thao